UNI-MAR Enerji Yatırımları A. Ş.

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.,

Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili 3096 sayılı kanunun 4. maddesi ve 18858 sayılı kararname gereği  ‘Yap–İşlet-Devret’ modeli ile elektrik enerjisi üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. Yatırımın tamamı özel sermaye kaynaklarınca karşılanmıştır ve santralin yapımı 29 ay içinde tamamlanmış ve Haziran 1999 yılında faaliyete geçmiştir.

Designed by Uni-Mar IT