UNI-MAR Enerji

HAKKIMIZDA

Uni-Mar Enerji Yatırımları A.Ş.,  Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili 3096 sayılı kanunun 4. maddesi ve 18858 sayılı kararname gereği  ‘Yap–İşlet-Devret’ modeli ile elektrik enerjisi üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. Yatırımın tamamı özel sermaye kaynaklarınca karşılanmıştır ve santralin yapımı 29 ay içinde tamamlanmış ve Haziran 1999 yılında faaliyete geçmiştir.

Tesis, İstanbul’un 100 km batısında Marmara Ereğlisi ilçesinde kurulmuş olup, Tekirdağ il sınırları içindedir. Santral kombine çevrim gaz santralidir ve santralin üretimi nominal 480 MW olup tesisin yıllık üretim kapasitesi ortalama 3,6 milyar kilowatt saat’tir.

Uni-Mar, enerji üretmek için kullanacağı doğalgazı BOTAŞ’tan temin etmektedir. 1996 yılında BOTAŞ ile Uni-Mar arasında imzalanan doğalgaz satış anlaşmasına göre Uni-Mar her gün saat 12.00 itibariyle  santralin ertesi günkü doğalgaz gereksinimini bildirmektedir.

Doğalgaz kullanılarak üretilen enerji, TETAŞ ile Uni-Mar arasında imzalanan enerji satım anlaşmasına göre TETAŞ’a satılmaktadır. Elektrik enerjisi yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla Enerji Bakanlığı nezdinde enterkonnekte şebekeye aktarılmaktadır.

Üretim çevre standartları ile uyum içerisindedir ve çevre ile ilgili tüm izinler alınmıştır. Baca emisyon değerleri ve atık sular devamlı izlenerek ilgili standartların emrettiği limitlerin altında tutulmaktadır.

Unimar üretim faaliyetini tarafı olduğu sözleşmelerin gereklilikleri çerçevesine sürdürmektedir.

IPR Central Services (No.3) Limited

(adına ve hesabına hareket eden:Pierre Klockaerts) (Başkan)

Ahmet Ümit Danışman(Başkan Yardımcısı)

Daniel Alexander Dean, Enver Güney, Erhan Özil, Hideo Miyazaki , Roelf Hendrik Jan Bos

IPR Central Services (No.1) Limited

(adına ve hesabına hareket eden: Mehmet Gökalp Özkök)

IPR Central Services (No.2) Limited

(adına ve hesabına hareket eden:Cem Sakarya)

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve gerekli standartlara uygun olarak bir çevre yönetim sistemi uygulanmaktadır.

National Power Enerji A.Ş, Unimar Enerji Yatırımları A.Ş adına Marmara Kombine Çevrim Doğalgaz Elektrik santralinin işletme ve bakım faliyetlerini yürütmektedir.  Bu bağlamda, National Power Enerji A.Ş.’nin ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikaları bulunmaktadır.

Çevre mevzuatındaki  değişiklikler neticesinde önceden alınmış birçok izinlerin tek izin ve elektronik formatta entegrasyonunu gerektirmiştir. Unimar’ın bu birleştirilmiş izin için başvurusu 2012 yılı içinde başarı ile tamamlanmıştır. 18 Temmuz 2017 tarihine kadar geçerli izin alınmıştır.

ISO14001 (Çevre Yönetimi) ve ISO18001 ( İş Yeri Güvenliği ve Sağlığı) sertifikaları ile ilgili bağımsız denetimler 2015 yılı içinde başarı ile tamamlanmış ve ilgili sertifikaların geçerlilik süreleri sırasıyla Temmuz 2018 ve Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimiz ilk ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası ile denetimini başarı ile tamamlamış ve geçerlilik süresi 24.Şubat.2019 olmak üzere ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası almıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Ana Politikamıza buradan erişebilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  POLİTİKASI

National Power Enerji A.Ş, Unimar Enerji Yatırımları A.Ş adına Marmara Kombine Çevrim Doğalgaz Elektrik santralinin işletme ve bakım faliyetlerini yürütmektedir.

NPE, Marmara Elektrik Santrali’nde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, çalışanlarına, müteahhitlerine İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder. Enerji sektörü içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği performansında yüksek standartları yakalamaya kendini adamıştır.

Bu amaçlarla biz;

• İşimiz ile ilgili tüm uygulanabilir Yasal gerekliliklere   ve kuruluşumuzun kabul ettiği diğer gerekliliklere uyacağız.

• İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı geliştirmek için, ölçülebilir ve ulaşılabilir İş Sağlığı ve Güvenliği amaç ve hedeflerimizi belirliyerek her yıl  gözden geçireceğiz.

• Çalışanlarımızla, ortaklarımızla, yetkili mercilerle, bizimle çalışanlarla ve komşularımızla, yapıcı şekilde iletişim kuracağız.

• İşletmemizde çalışan kişilerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile bağlı diğer konularda gerçekleştirilen eğitimlerle sürekli bilgili ve eğitimli kalmasını sağlayacak, Acil Durumlara sürekli hazırlıklı kalacağız

• İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike/Risklerinin sistematik tanımlamayı, değerlendirmeyi ve kontrolünü sağlayan uluslar arası kabul görmüş bir yönetim sistemini araç olarak kullanacağız ve sürekli iyileştireceğiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

National Power Enerji A.Ş, Unimar Enerji Yatırmları A.Ş adına Marmara Kombine Çevrim Doğalgaz Elektrik santralinin işletme ve bakım faliyetlerini yürütmektedir.

NPE enerji sektörü içerisinde çevre performansında yüksek standartları yakalamaya kendini adamıştır. Bu amaçla biz:

• Sürekli çevre performansımızı geliştirerek, yarattığımız kirlenmeyi pratik olarak mümkün olan minimum düzeye indireceğiz. .

• Çevresel boyutlarımız ile ilgili olan uygulanabilir  tüm Yasal   gerekliliklere  ve kuruluşumuzun   kabul ettiği  diğer gerekliliklere uyacağız.

• Çalışanlarımızla,ortaklarımızla, komşularımızla, yetkili mercilerle ve bizimle çalışanlarla yapıcı şekilde iletişim kuracağız. Farklı görüşler arayıp konuları şeffaf şekilde görüşüp ilişkileri çeşitli seviyelerde tutacağız.

• Çevresel performansımızı geliştirmek için, ölçülebilir ve ulaşılabilir çevresel amaç ve hedeflerimizi belirliyeceğiz; her yıl  gözden geçireceğiz.

• İşletmemizde çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek faliyetleri yürüten kişilerin  gerekli çevresel eğitimleri almalarını sağlayacağız.