UNİ-MAR
Enerji Yatırımları A.Ş.

Enerji Üretiyoruz.

ŞİRKETİMİZ

.

Tesis, İstanbul’un 100 km batısında Marmara Ereğlisi ilçesinde kurulmuş olup, Tekirdağ il sınırları içindedir. Santral kombine çevrim gaz santralidir ve santralin üretimi nominal 480 MW olup tesisin yıllık üretim kapasitesi ortalama 3,6 milyar kilowatt saat’tir.

Uni-Mar, enerji üretmek için kullanacağı doğalgazı BOTAŞ’tan temin etmektedir. 1996 yılında BOTAŞ ile Uni-Mar arasında imzalanan doğalgaz satış anlaşmasına göre Uni-Mar her gün saat 12.00 itibariyle  santralin ertesi günkü doğalgaz gereksinimini bildirmektedir.

Doğalgaz kullanılarak üretilen enerji, TETAŞ ile Uni-Mar arasında imzalanan enerji satım anlaşmasına göre TETAŞ’a satılmaktadır. Elektrik enerjisi yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla Enerji Bakanlığı nezdinde enterkonnekte şebekeye aktarılmaktadır.

Üretim çevre standartları ile uyum içerisindedir ve çevre ile ilgili tüm izinler alınmıştır. Baca emisyon değerleri ve atık sular devamlı izlenerek ilgili standartların emrettiği limitlerin altında tutulmaktadır.

ÜNİ-MAR Enerji Yatırımları A.Ş.,

Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili 3096 sayılı kanunun 4. maddesi ve 18858 sayılı kararname gereği  ‘Yap–İşlet-Devret’ modeli ile elektrik enerjisi üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. Yatırımın tamamı özel sermaye kaynaklarınca karşılanmıştır ve santralin yapımı 29 ay içinde tamamlanmış ve Haziran 1999 yılında faaliyete geçmiştir.